levo V vasi Poden bom na podrti sušilnici sadja postavil čebelnjak desno
V vasi Poden bom na podrti sušilnici sadja postavil čebelnjak