levo Nad vrata sem privil napis letnico izdelave čebelnjaka desno
Nad vrata sem privil napis letnico izdelave čebelnjaka