levo Na vse panje sem privil panjske končnice skupno družinsko delo - tudi otrok desno
Na vse panje sem privil panjske končnice skupno družinsko delo - tudi otrok