Matica, duša čebelje družine

Čebeljo družino sestavlja matica, med 10 - 60 tisoč čebel ter v spomladanskih in poletnih mesecih nekaj sto trotov. Je nekoliko daljša od čebel, krila pa ima v primerjavi z telesom krajša. Zadek ima zašiljen, oprsje pa je nekoliko močnejše od čebel delavk. Razvije se hitreje kot trot ali čebela. V celici je 16 dni. V čebelji družini je le ena matica, le redko sta dve pa še tedaj le za zelo kratek čas.
Matica mati čebelje družine, fotografirano na domačem vrtu pred čebelnjakom v Šalki vasi pri Kočevju
Matica mati čebelje družine,
fotografirano na domačem vrtu pred čebelnjakom v Šalki vasi pri Kočevju

VLOGA MATICE V ČEBELJI DRUŽINI

Od matice podedujejo čebele zunanje znake in lastnosti. Matica prenaša na potomce: barvo zadkovnih obročkov, dolžino rilčka, krotkost ali mirnost, nabiralno vnemo, nagnjenje k rojenju, odpornost na bolezni in še nekatere lastnosti. Te lastnosti je prejela od svojih prednikov. V svojem telesu - v semenski mošnjici - pa hrani poleg tega še lastnosti trotov, ki so jo oplemenili na svatbenem poletu, ki ravno tako vplivajo na lastnost potomcev. Zato s kakovostnimi maticami vplivamo v veliki meri na lastnost čebel.
Poziranje >>lepotice<<  je trajalo približno pet minut
Poziranje "lepotice" je trajalo približno pet minut
Nekdaj so govorili, da je matica gospodarica v čebelji družini. Dejansko pa so čebele, ki uravnavajo njeno delo. Temperatura ozračja, dotok hrane in količina matičnega mlečka, ki ga čebele nudijo matici, določa obseg zaleganja. V rojilni dobi (maja in junija), čebele nudijo matici manj matičnega mlečka, da postane vitka, s tem pa jo prisilijo, da izleti z rojem iz panja. Skozi vse leto (izjema sta meseca november in december) v celice satja odlaga oplojena jajčeca, iz katerih se lahko razvijejo čebele (21 dni) ali matice (16 dni) ter neoplojene jajčeca iz katerih se razvijejo troti (24 dni). Matica lahko zaleže v spomladanski in zgodnje poletni dobi tudi do 2000 jajčec na dan. To pa je nekajkrat večja teža kot je težka sama. Nekateri so jo imenovali kar "stroj za odlaganje jajčec". Dejansko pa je matica vse kaj drugega. S svojo prisotnostjo v družini oživlja in bodri vso čebeljo družino, kar je opisoval že naš veliki čebelar A.Janša. Vemo, da matica izloča snov, ki privlači čebele s tem pa zavira razvoj jajčnikov, ki odvrača čebele, da bi potegnile matičnike. Hlapljive snovi iz čeljustna žleze matice in njenega telesa, privlači trote ter jim pomaga, da na poletu odkrijejo neoplojene matice iz drugih panjev, ki so na svatbenem poletu. Ob rojenju ta vonj združuje rojne čebele, da se zberejo na mestu roja, ki ima obliko grozda. Navadno je to bližnje drevo.
Čebelji roj pred čebelnjakom v Šalki vasi
Čebelji roj pred čebelnjakom v Šalki vasi
Na opisani način uravnava matica dejavnosti v čebelji družini, vpliva na razpoloženje čebel in jih povezuje v biološko uravnano celoto. Naš največji čebelar iz Breznice na Gorenjskem, A. Janša (1734-1773) je zapisal. Čebele vzrejajo matice iz treh razlogov: v sili, ob rojenju in kadar prelegajo. Preleganje je naravni pojav, ko čebele spoznajo, da je njihova matica ostarela ali izčrpana. Če odvzamemo družini matico ali jo ob pregledu nehote uničimo, začno čebele izdatno krmiti nekatere žerke, ki so bile prvotno namenjene za vzrejo čebel. Iz teh celic v katerih so žerke, potegnejo čebele tako imenovane zasilne matičnike. V te matičnike nanosijo čebele večje količine matičnega mlečka, da ličinka plava v izobilju hrane. V naslednjih petih dneh se matična ličinka zabubi, čebele pa začno pokrivati matičnik z voskovnim pokrovcem.
Zasilni matičnik
Zasilni matičnik
Ko mine naslednjih osem dni se iz tega zasilnega matičnika izleže mlada matica. Take matice so slabše kakovosti.

PREHRANA

Med prehrano matične in čebelje žerke so zelo velike razlike. Matična žerka sprejme okoli 1400 krmnih obrokov. Čebelja pa le okoli 140. Hrano za krmljenje proizvajajo le čebele, imenovane dojilje, ki so stare 10 -17 dni. Teža matične žerke se vsakih 24 ur poveča za petkrat. Najboljše in najbolj rodovitne so vedno matice, ki so vzrejene iz jajčeca. Matice vzrejene iz jajčeca so imele preko 300 jajčnih cevčic v 80 %, iz enodnevnih žerk 51%, iz dvodnevnih 39% in iz trodnevnih žerk le 12 % matic. Ti podatki nam povedo, da so matice rodovitnejše kolikor prej so jih pričele čebele krmilke hraniti. Redek primer, jajček na zadku matice, kaže kako je plodna matica.
Redek primer, jajček na zadku matice, kaže kako je plodna matica
Redek primer, jajček na zadku matice, kaže kako je plodna matica
Očitno je, da lahko matice, ki so vzrejene iz jajčec sprejmejo več semenčic. Dokazano je, da je v semenski mošnjici, katere premer je večji za 0,1 mm, za 1,05 milijonov več semenčic. Po Taranovu ne smejo biti žerke starejše od 6 ur. Torej 78 ur, če dodamo še tri dni za čas jajčeca.
Pomembne ugotovitve o razvoju matičnih žerk je opisal Dreher. Opazoval je na steklo pripete matičnike. Takoj, ko so bili matičniki pokriti se žerke odlepijo od dna na katerem je mleček. Začno se zapredati in se živahno gibljejo po matičniku. Za matico, ki se je kot buba zadnjič levila, je znano, da si napravi odprtinico na pokrovu matičnika in pomoli skoznjo jeziček. Običajno ji krmilke nudijo hrano. Mlada matica ne izleze takoj iz matičnika, temveč se pusti nekaj časa hraniti. Njen hitin se medtem utrdi in zleze iz celice matičnika. Matica v bistvu dozori čez nekaj ur. Matice iz zasilnih matičnikov so bolj svetle kot tiste iz rojevih ali prelegalnih matičnikih.
Najboljši matičniki so prelegalni. Ponavadi sta dva ali trije
Najboljši matičniki so prelegalni. Ponavadi sta dva ali trije

PARJENJE

Ob lepem vremenu izleti matica na svatbeni polet ponavadi šesti dan po rojstvu. Dokazali so, da se matice parijo na višini 10-30 m nad tlemi.
Spolna troba trota
Spolna troba trota
Trot se matici približa od zadaj in se iz spodnje strani priklene z nogami na matico. V trenutku združitve je trot nad matico katera razširi svoj želni prekat. Trot zakrivi svoj zadek in vtakne svojo spolno trobo v želni prekat. V trenutku izobrnitve štrcalne cevi trot ohromi, pade vznak in se loči od matice in mrtev pade na tla. Njuno spajanje traja le nekaj sekund. V času svatbenega leta se matica večkrat združi z različnimi troti, ne da bi pri tem padla na tla. Kako se matica znebi spolne trobe mrtvega trota je opisala Triaskova. Troti, ki jih je našla po parjenju, niso imeli več spolne trobe, med njihovimi dlačicami na zadku je našla bele nitke - čebulice drugih trotov. To pomeni, da med parjenjem naslednji trot odstrani z matice čebulico predhodnega. Dobro oplojena matica ima v svoji semenski mošnjici do 7 milijonov semenčic. To ji zadosti za večletno zaleganje v čebelji družini.

Iz tega matičnika se je pravkar izlegla  matica
Iz tega matičnika se je pravkar izlegla matica
Matica med zaleganjem
Matica med zaleganjem
Med vrnitvijo v panj sem opazoval matico, kateri je iz zadka štrlela čebulica zadnjega trota, ki se je paril z njo. To čebulico v panju očistijo čebele spremljevalke. Tretji ali četrti dan po parjenju zaleže mlada matica prvo jajčece. V čebelji družini se začne novo življenje

LITERATURA:

dr. Jože Rihar - Vzrejajmo boljše čebele,
Več avtorjev - Čebelarstvo,
Fr.Donat Jug - Praktični čebelar,
Več avtorjev - Od čebele do medu
Pišite mi !!!