ZATIRANJE VAROJE Z MRAVLJIČNI KISLINO (MK)

Industrijska mravljična kislina (HCOOH) je produkt metanola. V naravi je zelo razširjena in jo najdemo v žlezah mravelj, v čebeljem želu, koprivah, znoju, itd. Mravljična kislina je vsestransko tehnično uporabna; veliko jo uporabljajo v tekstilni, farmacevtski, lesni industriji, v zadnjem času pa tudi v veterini predvsem za uničevanje varoje destruktor v čebeljih družinah. Je edina med kislinami, ki uničuje do 40 % varoje v pokriti čebelji celici.
Mravljična kislina v literski PVC steklenici z lijakom za lažje pretakanje Tokrat želim opisati, kako v našem čebelarstvu MA-JA uporabljam 85% mravljično kislino (MK).
Za delo z MK obvezno uporabljam gumijaste rokavice, predpasnik in če kislina ni ohlajena še zaščitno masko. V bližini čebelnjaka kjer delam s kislino je za vsak primer vedno posoda s 5-6 litri čiste vode.
Mravljično kislino vsa leta ( od leta 1999-2006) uporabljam v tako imenovani šokterapiji, leta 2004 do 2006 pa sem jo uporabil tudi v tako imenovanem podaljšanem izhlapevanju pri dnevnih temperaturah od 18 do 30° C. Če ugotovim, da je dnevna temperatura višja od 24° C začetek postopka pomaknem v večerne ure. Za eno zatiranja s šokterapijo uporabim na čebeljo družino 15-20 ml 85% MK, za podaljšano izhlapevanje pa 60 ml. Ob pravilnem izhlapevanju v šokterapiji iz panja izhlapi MK v dobrih 15. urah. Med vsakim zatiranjem je bil na podnici testni vložek, da sem po zatiranju preštel število odpadlih varoj. Prvo zatiranje opravim takoj po točenju lipovega medu, ki je pri nas na Kočevskem in v Kostelu zadnja - skoraj redna paša. Izjema je bilo leto 2005, saj smo čebelarji točili bolj solze kat med.
Zatiranje varoj po t.i. šok terapiji sem torej vedno začel kot sem že omenil po koncu lipove paše, ki se pri nas na Kočevskem konča okoli 20 julija. Pri delu z MK mora imeti čebelar potreben občutek. Nikoli si nisem dovolil, da bi MK kar potisnil v panj. Vedno sem dodal čebelam ohlajeno mravljično kislino približno na 8° C. S tem sem pri čebelah preprečil prevelik šok, saj se je MK počasi ogrela na optimalno izhlapevanje, to pa je pogoj, da čebele zaradi nenadne prevelike količine ne zapustile panj. Če je MK ohlajena, pri delu ne uporabljam zaščitne maske, kljub temu pa je ne odsvetujem, nasprotno, čebelarjem svetujem, da jo uporabljajo zaradi lastnega zdravja.
Pred začetkom zatiranja varoj na podnico AŽ panja vedno postavim PVC-lovilec varoje tipa Medja, da ugotovim njihov naravni odpad. Po petih dneh pregledam lovilce in ukrepam na podlagi ugotovitev naravnega odpada. Vsako leto do 25. julija varoje vsaj enkrat zatiram s šokterapijo. Odpadle so varoje, ki so bila na čebelah. Postopek sem ponovil po šestih ali sedmih dneh in še tretjič v enakem presledku, če je po drugi šokterapiji padlo na podnico več kot 50 varoj. Tako, sem vsako jesen pričakal z razmeroma močnimi družinami.

Postopek uporabe MK

Enostaven doma izdelan hlapilnik - PVC vrečka in krpa vileda. S črno barvo je nakazan izrez V letih od 1999 do 2003 sem za uničevanje varoj s šok-terapijo uporabljal podnične podstavke Medja, v katere sem vstavil vileda krpo, na izpraznjeno medišče na nosilne palice za sate nad matično rešetko pa sem postavil podnični podstavek z vileda krpo prepojeno z 15-20 ml MK. Po letu 2003 sem tovrstno šokterapijo opustil, ker sem ugotovil, da so se zunanje temperature včasih povzpele na več kot 30° C in je tu in tam kaka matica, ki je bila starejša od enega leta, oslabela, čebele so jo prelegle, nova pa se ni pravi čas oplodila in tako sem ostal brez matice in hkrati tudi brez družine. Tedaj sem se domislil, da bi na vrata AŽ-panja obesil PVC-vrečko z vileda krpo ali tremi do štirimi polami časopisnega papirja. Ker so hlapi MK težji od zraka padajo na dno panja, nakar hlapi MK s pomočjo ventilacije čebel zapuščajo panj. Od vrha vrečke do 4 cm nad spodnjim robom sem prerezal 2 -3 cm široko odprtino, da je MK lahko izhlapevala skoznjo. V vrečko z vileda krpo ali papitjem sem nalil med 50 in 60 ml MK in jo obesil tik pod vrh vrat AŽ-panja. Kislina je počasi izhlapevala pet do sedem dni, odvisno od zunanje temperature. V teh letih mi je na ta način vedno uspelo toliko zmanjšati število varoj, da so čebelje družine brez večje škode dočakale zimsko zatiranje varoj z oksalno kislino (OK); tega po navadi izvedem v mesecu novembru ali decembru, ko v čebelji družini ni večpokrite zalege. Leta 2005 sem OK prvič uporabil 28. oktobra ker so bile družine že brez zalege. Edina pomanjkljivost MK je v tem, da med postopkom s to kislino nekatere matice prenehajo zalegati in to predvsem zaradi podaljšanega izhlapevanja, ko v hlapilnik vstavim 60 ml MK. Seveda ni dobro, če matice prenehajo zalegati že v začetku avgusta, saj se družine ne morejo dovolj okrepiti za prezimitev. Z gotovostjo pa lahko trdim, da je to način, pri katerem v vosku in čebelji prehrani ne ostane nič takega, kar bi bilo nevarno bodisi za čebelje potomstvo ali ljudi.
Varoja čaka, da se vgnezdi v zaleženo celico Invazija varoje na trotove celice. Na posnetku je vidnih deset varoj Pred tretiranjem čebeljih družin z MK je dobro dve do tri ure prej čebelje družine nakrmiti z 3 dcl sladkornega sirupa, da se jim napnejo zadki. Tako bodo čebele nehote pripomagle k večjemu odpadu prisesanih varoj.
Vsako nepravilno krmljenje čebel med delovanjem MK je lahko pogubno za čebelarja, saj se v čebelnjaku lahko pojavi rop družin. Zato previdnost ni nikoli odveč. Družine obvezno krmite zvečer, ko je že mrak.

Zakaj je priporočljiva uporaba MK?

Varoja prisesana na trotovo žerko Na 28 cm2 je v avgustu tudi do 380 varoj, ta družina le stežka preživi brez zdravljenja Z uporabo MK do neke mere pomagamo razkužiti notranjost panja. V septembrskem dodajanju MK prisilimo matico k prekinitvi zaleganja. To je pomembno predvsem tedaj, če uporabljamo kislino konec septembra, ko naj nebi matice več zalegale, ker se s tem matice le izčrpavajo. Tudi cena postopka z MK je (poleg uporabe OK) za čebelarja najnižja, poleg tega pa MK ubija varoje tudi v pokriti zalegi. Možnost ostankov škodljivih snovi v vosku in medu je nična, saj je ena izmed sestavin medu tudi mravljična kislina. Verjetnost nastanka odpornosti varoje na MK je nična, to pa so dokazali številni znanstveniki. Opazil sem tudi, da se je z uporabo MK zmanjšala okuženost s poapnelo zalego. V mojem čebelarstvu že nekaj let tudi ni noseme. Dokaz za to je vsakolitna kontrola mrtvih zimskih čebel na NVI v Ljubljani.
Varna hrana - varen med je tisto, kar moramo čebelarji vedeti prej, preden damo med na polico domače čebelarske trgovine.
Varoja je uničena, september v Podnu Odgovornost čebelarja je, da za uničevanje varoj uporablja registrirana in dovoljena sredstva, ki jih bo dal čebelam v dovoljenih količinah in ob pravem času. S tem bo pripomogel k ugledu svojega čebelarstva in poskrbel, da bodo porabniki čebeljih pridelkov res zaužili tiste dobrine, ki so jih nabrale marljive čebelice in znosile v svoja bivališča - čebelje panje.
Na ta način torej že sedmo leto relativno uspešno uporabljam za uničevanje varoj v svojem čebelarstvu 85 % MK.
Ker po večini čebelarim z AŽ-panji sem opisal kako to metodo uporabljal v AŽ panjih.

Branko Obranovič

Pišite mi !!!