levo Popravljeni in zabetonirani so temelji desno
Popravljeni in zabetonirani so temelji