levo Pripeljal sem strešno kritino desno
Pripeljal sem strešno kritino