levo Proti večeru so eni nabijali fabjone drugi letvali desno
Proti večeru so eni nabijali fabjone drugi letvali