levo Pred nočjo nam je zmanjkalo brun desno
Pred nočjo nam je zmanjkalo brun