ČEBELARSTVO  MA - JA

Naš čebelnjak MA – JA, prevozna enota in točilnica medu (v ozadju) v vasi Poden nad reko Kolpo v občini KOSTEL

Kočevski gozdni med našega čebelarstva Ma-Ja je na različnih
ocenjevanjih medu prejel več deset odličij za kakovost medu

1901 - 2021
120 let organiziranega čebelarstva na Kočevskem


Logotip
Znak našega čebelarstva


OBRANOVIČ Elizabeta in Branko
Šalka vas 44a; 1330  Kočevje

tel. 01 895 38 36   GSM 041 548 856


Pišite mi !!!