Trot, tretji član čebelje družine

Troti so za čebelami in matico tretji člani čebelje družine.
Trotova naloga je oploditi mlado matico, ki prileti na svatbeni let
Trotova naloga je oploditi mlado matico, ki prileti na svatbeni let
So nekoliko širši in krajši od matice. Čebelja družina začne vzrejati trote pozno spomladi. Število trotov v eni čebelji družini je odvisno od moči družine. V običajni družini je na višku razvoja nekaj 100 trotov. Včasih celo več kot 2000. V celi sezoni zaleže matica med 4000 in 10000 trotovskih celic. Jajčece trota je enako kot za matico ali čebelo, le, da je neoplojeno. Življenska doba trota je med 30 in 50 dni. Več trotov v eni čebelji družini je zato, da je večja selekcija pri oploditvi matice. Kako trot oplodi matico je opisano na strani o maticah.
Trotov zadek je poraščen z dlačicami ter nekoliko bolj okrogel od čebeljega
Trotov zadek je poraščen z dlačicami ter nekoliko bolj okrogel od čebeljega
V panju troti ne opravljajo posebnih nalog. Grejejo zalego in pomembni so za naravno razpoloženje v čebelji družini. Za zrejo 1000 trotov porabi čebelja družina približno 7 kg meda.
Trotovo krilo
Trotovo krilo
Troti pa so pomembni pri selekciji matic, saj prenašajo dedne lastnosti (gospodarske lastnosti in zunanje znake) na potomce in sicer v prvi generaciji na matice in čebele, v drugi pa na trote. Dokler traja paša, se trotov nobena čebelja družina ne brani.
Stražarke, ki so do ostalih čebel sila nezaupljive in vsako sproti pregledajo, prej ko jo spuste skozi žrelo v panj se za trote sploh ne zmenijo. Povsod so gostoljubno sprejeti.
Nedozorel trot v satni celici
Nedozorel trot v satni celici

V družini kjer ni matice in matičnikov začno zalegati neoplojena jajčeca čebele - trotovke. Neoplojena jajčeca lahko zalegajo tudi matice trotovke (zaradi starosti, iztrošene spermateke ali bolezni matice). Tako družino je najbolje omesti pred panj, da si čebele izprosijo novo domovanje v sosednjih panjih
V družini kjer ni matice in matičnikov začno zalegati neoplojena jajčeca čebele - trotovke. Neoplojena jajčeca lahko zalegajo tudi matice trotovke
(zaradi starosti, iztrošene spermateke ali bolezni matice).
Tako družino je najbolje omesti pred panj, da si čebele izprosijo
novo domovanje v sosednjih panjih
Izgon trotov iz panja je običajno po zadnji paši, ter tedaj, ko se matice sprašijo in začno zalegati
Izgon trotov iz panja je običajno po zadnji paši, ter tedaj, ko se matice sprašijo in začno zalegati
Toda, ko so matice sprašile in začno zalegati, se naklonjenost trotom sprevrže v sovraštvo. Ko se še konča glavna paša začno čebele trote izganjati iz panja, tako, da čebelja družina prezimi brez trotov. Nekateri omenjajo trote celo z besedo "klativitez".
Trotovo spolovilo je spolna troba
Trotovo spolovilo je spolna troba
Razvoj trota traja 24 dni, kar je za tri dni več kot za čebelo in osem dni več kot za matico. Spolno dozorijo 12 - 14 dni stari.
Dolgo je bila neznanka, kako, da se matica vrne iz svatbenega poleta v 20. minutah. Na podlagi raziskav bratov Ruttner vemo, da so zbirališča trotov natančno omejeni kraji v naravi. Tam se zbirajo troti iz okolice. Zbirališča so trajna, kar pomeni, da se vsa leta pojavljajo na istem kraju. Prav tako kot troti se na teh mestih pojavljajo matice. Za test so privezali na balon z vodikom matico v matičnici. Takoj, ko je balon prišel na to področje je priletel roj trotov. Matice so lahko oplojene, neoplojene ali celo mrtve. Še več, roj trotov privabi že samo košček vate namočen v matični mleček.
Trotova spolna troba iz druge strani
Trotova spolna troba iz druge strani
Spolna troba in sperma trota
Spolna troba in sperma trota
Ni še znano kaj privlači trote in matice na določeno področje. Običajno so to mirne gozdne jase, zaščitene pred vetrom. Na teh področjih se zbirajo tudi mladi troti na orientacijskih poletih. Dnevni obiski zbirališč trotov in matic ob lepem vremenu so med 11 in 14 uro. V roju trotov, ki sledi matici je med 300 in 400 osebkov različne starosti. Pri tem opravilu so bučni in bliskovito hitri ko sledijo matici. Matico dosežejo vedno le najmočnejši troti.
Torej, trot je zelo pomemben člen v razvoju čebelje družine.
Pišite mi !!!